Emilia Kulik

Psycholog, psychoterapeutka

Emilia Kulik

Psycholog, socjoterapeuta, w trakcie  szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie psychodynamicznym w Krakowie. Dodatkowo, jestem z wykształcenia oligofrenopedagogiem, posiadającym kwalifikacje pedagogiczne.

 

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej ze specjalnością: psychologia rodziny.

 

Prowadzę terapię psychodynamiczną z elementami TFP – metoda TFP (Transference-Focused Psychotherapy) związana jest z aktywną rolą terapeuty, a praca terapeutyczna poprzedzona jest odpowiednio przeprowadzonym procesem diagnostycznym, opartym o wywiad strukturalny. W swojej pracy zajmuje się:
– zaburzeniami osobowości (m.in osobowość neurotyczna, osobowość narcystyczna);
– zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi (napady paniki, lęk uogólniony, derealizacja, fobia społeczna), nerwicowych;
– zaburzeniami psychosomatycznymi;
– niską samooceną, brakiem pewności siebie;
– kryzysem życiowym i emocjonalnym (np. sytuacje okołorozwodowe);
– trudnościami w trakcie procesu dojrzewania (np. pogłębianie samoświadomości);
– trudnościami w odnalezieniu sensu życia;
W swojej pracy udzielam głównie pomocy psychoterapeutycznej i wsparcia psychologicznego dzieci i młodzieży (od 12r.ż.) oraz dorosłych.

 

Dodatkowo, bliskie są mi założenia logoterapii, które mogę wykorzystywać w pracy z pacjentem borykającym się z kryzysem, a także poczuciem braku sensu życia. W kontakcie z pacjentem zależy mi przede wszystkim na zbudowaniu relacji opartej na życzliwości, akceptacji oraz zaufaniu, które zapewniają otwartość, szczerość oraz poczucie bezpieczeństwa.
Ważnym aspektem mojej pracy jest również przestrzeganie etyki zawodowej psychologa. Stale podnoszę swoje kwalifikacje, dodatkowo jestem pod stałą superwizją.

Doświadczenie zdobywałam m.in. w szpitalu psychiatrycznym, szkołach, a także centrach psychoterapeutycznych na terenie Wrocławia.

online

ul. Sikorskiego 9/2, 53-659 Wrocław

  • Typ konsultacji

    Konsultacja indywidualna (pierwsza wizyta)

    220 zł

  • Typ konsultacji

    sesja psychoterapii (kolejna wizyta)

    180 zł

Dziś17 cze
Jutro18 cze
śr.19 cze

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-