Daniel Bazylewicz

Psycholog

Daniel Bazylewicz

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego, kierunków psychologia i pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną. Absolwent Szkoły Psychoterapii Uzależnień CEDR, Szkoły Trenerów Umiejętności Psychospołecznych CEDR, Szkoły Terapeutów Motywujących PIDM.

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień PARPA (certyfikat nr 1642), certyfikowany terapeuta motywujący PIDM (certyfikat nr 11/ATE II/2021).

Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywałem pracując w ośrodku interwencji kryzysowej, ośrodku psychoterapii uzależnień, ośrodkach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Swoje umiejętności i doświadczenie wykorzystuję prowadząc oddziaływania psychologiczne i terapeutyczne wobec recydywistów penitencjarnych oraz podejmując się szkolenia przyszłych psychoterapeutów uzależnień, interwentów kryzysowych i terapeutów wykorzystujących Dialog Motywujący.

Pracuję wykorzystując przede wszystkim metodykę Dialogu Motywującego i Terapii Poznawczo-Behawioralnej oraz w duchu akceptacji, troski, poszanowania do autonomii, koncentrowaniu się na zasobach i rozwiązaniach. Fundamentalna jest dla mnie zasada, że w pomocy psychologicznej i terapeutycznej niezbędne jest, aby człowiek spotkał się człowiekiem.

online

Otrzymasz maila z instrukcjami, jak połączyć się ze specjalistą.

  • Typ konsultacji

    Konsultacja indywidualna (pierwsza wizyta)

    200 zł

  • Typ konsultacji

    sesja psychoterapii (kolejna wizyta)

    160 zł

Brak wolnych terminów