1. Terapia par i rodzin

Terapia par i rodzin
Psychoterapia

Terapia par i rodzin

Psychoterapia par

Terapeuta nie tylko pomaga odbudować relacje partnerskie, ale daje również narzędzia do rozwiązywania problemów w przyszłości.

Sesje terapeutyczne dla małżeństw na ogół mają na celu przywrócenie satysfakcjonujących relacji partnerskich, zażegnanie konfliktu oraz poradzenie sobie małżonków ze zmianami lub nowymi wyzwaniami, przed którymi stanął ich związek. Podczas pierwszego spotkania mającego charakter konsultacji, psychoterapeuta stara się poznać nie tylko trudności, z którymi boryka się para, ale także jej oczekiwania związane z samą terapią. To odpowiedni czas na zadawanie pytań zarówno przez psychologa, jak i przez pacjentów. Terapeuta udzieli wyczerpujących odpowiedzi oraz ustali szczegóły spotkań. Konsultacje mogą trwać od 1 do 3 spotkań, w zależności od tego, jak szybko psychoterapeucie i parze uda się ustalić cel sesji terapeutycznych, a także główny problem do przepracowania.

Jak wygląda psychoterapia par i komu może pomóc?

Podczas sesji terapeutycznych psycholog może pomóc odbudować harmonijne relacje między małżonkami, naruszone przez problemy dnia codziennego, nieefektywną komunikację i brak zrozumienia, zdradę w związku, chorobę lub niepełnosprawność partnera. Dzięki profesjonalnemu wsparciu psychologa małżonkowie mogą na nowo zbliżyć się do siebie po traumatycznych przeżyciach, trudnych doświadczeniach spowodowanych przemocą w związku lub innego typu sprawami, które powodują pogorszenie relacji między partnerami. Terapia małżeństw odbywająca się na neutralnym gruncie daje możliwość zrozumienia zachowania partnera, a także wyrażenia własnych potrzeb oraz uczuć.

Może się zdarzyć, że para kategorycznie pragnie zakończyć swój związek. Terapia małżeńska może pomóc również w takim przypadku. Wsparcie psychoterapeutyczne może się okazać szczególnie istotne, jeśli współmałżonkowie mają dzieci lub też wspólne zobowiązania zawodowe, w związku z czym warto zadbać o tę relację, gdyż ich kontakt w przyszłości będzie nieunikniony. Rozstanie w przyjaznych stosunkach nie tylko ułatwi organizację spraw rodzinnych lub zawodowych, ale też pozwoli rozpocząć nowy etap życia, bez żalu związanego z zakończonym związkiem małżeńskim. 
Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach to seksuolog będzie bardziej kompetentną osobą do rozwiązywania problemów par.

Psychoterapia rodzin

Dzięki wykształceniu zawodowemu i doświadczeniu psychoterapeuci dysponują wiedzą o funkcjonowaniu rodziny i mogą się tą wiedzą dzielić z członkami rodziny. W efekcie rodzina może dostrzec niewykorzystane możliwości, co wspiera ją w osiągnięciu dobrostanu i harmonii.

Terapia rodzin może być dobrym rozwiązanie jeżeli:

  • Twoje dziecko przejawia zachowania problemowe, które Cię niepokoją i czujesz się wobec nich bezradny;
  • Rodzina przeżywa kryzys (np. po śmierci bliskiej osoby, w wyniku choroby jednego z członków rodziny, po utracie pracy jednego z członków rodziny, zmianie miejsca zamieszkania);
  • Jeden z dorosłych członków rodziny zmaga się z problemami, które istotnie rzutują na funkcjonowanie rodziny;
  • Źle się czujecie w swojej rodzinie, nie możecie się porozumieć, często się kłócicie.

Jak często trzeba odbywać sesje?

Częstotliwość spotkań z rodziną zależy od zgłaszanego problemu, ale także od możliwości rodziny. Najczęściej sesje odbywają się co 3-4 tygodnie. W sytuacji nasilonego kryzysu, dużego napięcia w rodzinie, wskazane są częstsze sesje. Do udziału w terapii rodzinnej psychoterapeuta przeważnie zaprasza wszystkie osoby mieszkające razem. Nie jest to jednak sztywna regułą. Czasami udział całej rodziny w terapii nie jest możliwy. Wówczas psychoterapeuta pracuje z tymi osobami, które są gotowe współpracować. Bardzo ważne jest, aby w terapii rodzinnej uczestniczyły te osoby, które chcą brać w niej udział i są otwarte na zmiany. Zależnie od problemów, jakie wyłaniają się w czasie spotkań, możliwa jest, oprócz sesji z całą rodziną, praca z podsystemem rodziców dziecka, podsystemem dzieci, podsystemem matka-córka lub też indywidualna praca z określoną osobą. W przypadku rodzin z małymi dziećmi, po jednym czy dwóch spotkaniach z całą rodziną, psychoterapeuta może kontynuować pracę tylko z rodzicami, by pod koniec terapii wrócić do wspólnych sesji. Terapia rodzinna może być łączona z terapią indywidualną jednego z członków rodziny.