1. Rozwód: jak mogę pomóc dziecku?

Rozwód: jak mogę pomóc dziecku?
Psychoterapia

Rozwód: jak mogę pomóc dziecku?

Dzieci, których rodzice decydują się na rozwód doświadczają niepewności, lęku, a nawet bólu emocjonalnego. W związku z tym, ważne jest aby rodzice, zdawali sobie sprawę, jak rozwód wpływa na dzieci i co mogą zrobić, aby pomóc im przejść przez ten trudny czas.

Rozwód z perspektywy dziecka

Rodzicu, aby zrozumieć, czego może doświadczać Twoje dziecko, spróbuj spojrzeć na tę sytuację jego oczami. Dzieci reagują na rozwód rodziców na różne sposoby, w zależności od wieku, dojrzałości emocjonalnej oraz indywidualnych cech osobowościowych. Dla dziecka rozwód oznacza dużo zmian i niepewności. W jego umyśle pojawia się wtedy wiele myśli i obaw. Może zastanawiać się, czy to ono jest przyczyną rozwodu, może też czuć się winne, czy doświadczać lęku, że zostanie porzucone przez jednego z rodziców. Poza tym, dziecko może być zdezorientowane, w kwestii dynamicznych zmian relacji rodzinnych, harmonogramu, czy nowych zasad. 

W związku z tym, wyobrażając sobie te wszystkie myśli w głowie dziecka, warto zastanowić się, w jaki sposób można wspierać dziecko, w tej trudne sytuacji i pomóc mu dostosować się do nadchodzących zmian. Warto pamiętać o tych zasadach:

Otwarta komunikacja

To jeden z pierwszych i najważniejszych kroków w kwestii informowania o rozwodzie, czy rozstaniu. Ważna jest szczerość i otwartość rozmowy z dzieckiem, ale uwzględniając przy tym wiek dziecka i jego dojrzałość emocjonalną. Rodzice powinni być gotowi wysłuchać dziecka, ale również przyjąć jego uczucia: smutku, złości, żalu, czy rozczarowania.   

Unikanie konfliktów

Bardzo duże znaczenie ma unikanie konfliktów między rodzicami. Dzieci są wrażliwe na wszelkie napięcia i konflikty, więc pokojowe rozwiązywanie sporów między rodzicami ma ogromne znaczenie, aby ułatwić dziecku adaptację do nowej sytuacji. Powody rozwodu, czy rozstania mogą być różne, ale należy pamiętać, aby nie udzielać dziecku zbyt szczegółowych informacji, jeśli mogą być one zbyt raniące, a przy tym wcale niepomocne i nieułatwiające adaptacji do zmian. 

Wsparcie emocjonalne

Dzieci muszą wiedzieć, że mimo rozwodu, czy rozstania rodziców nadal są kochane i dla nich ważne. Rodzic powinien zapewnić dziecku przestrzeń do wyrażania swoich myśli, obaw, czy wątpliwości, a przy tym przyjąć to, co mówi i czuje dziecko, nawet jeśli jest to dla rodzica trudne, czy bolesne.

Zachowanie stabilności

Rozwód narusza poczucie stabilności dziecka na różnych poziomach, stąd ważne jest, aby starać się ją zachować w tych kwestiach, w których jest to możliwe. Zapewnienie stałego harmonogramu, czy rutyny na pewno zwiększy poczucie bezpieczeństwa dziecka.

Terapia rodzinna lub indywidualna

Sam rozwód, czy rozstanie rodziców nie wymaga zaopiekowania terapeutycznego, ponieważ jest to sytuacja kryzysowa, do której dzieci z pomocą dorosłych będą próbować się przystosować. W niektórych przypadkach jednak pomoc profesjonalisty może okazać się niezbędna. Jeśli dziecko przejawia duże trudności adaptacyjne, rodzic z różnych powodów, nie czuje się na siłach, albo wyczerpał swoje możliwości wspierania dziecka, w takim wypadku warto umówić się na konsultację ze specjalistą. Wsparcie osoby z zewnątrz może pomóc zarówno dziecku w opracowywaniu jego uczuć związanych z sytuacją kryzysową, ale też rodzicom w wypracowaniu metod wspierania swojego dziecka, ale też ułożenia swoich relacji i sposobu komunikacji.

 Podsumowując ważne jest to, aby pamiętać, że rozwód jest bardzo trudnym doświadczeniem dla dzieci, stąd wsparcie ze strony dorosłych ma tak duże znaczenie. Otwarta komunikacja, zachowanie stabilności, zapewnienie wsparcia emocjonalnego i unikanie konfliktów to kluczowe elementy w procesie pomocy dziecku w czasie rozwodu. Wspólna praca rodziców nad wsparciem i zrozumieniem dziecka może przynieść korzyści w postaci adaptacji do nowej sytuacji rodzinnej.  

  Drodzy Rodzice, jeśli sytuacja związana z rozwodem, czy rozstaniem jest dla Was na tyle trudna, czy bolesna, to warto pamiętać, że jest dużo możliwych form pomocy bezpośrednio dla Was: psychoterapia indywidualna, terapia rodzinna, szkoła dla rodziców, grupy wsparcia dla rodziców, czy dla kobiet lub mężczyzn, programy informacyjne dla rodzin w kryzysie rozstania, czy konsultacje wychowawcze. Czasem trudno wspierać dziecko w kryzysie, jeśli też się w nim jest. 

Warto prosić o pomoc specjalistów, jeśli samemu wyczerpało się możliwości wspierania siebie i dziecka.