Aleksandra Duda

Psychoterapeutka

Aleksandra Duda

Ukończyłam pięcioletnie studia magisterskie na kierunku Socjologia na Politechnice Śląskiej (o specjalnościach Polityka Społeczna oraz Socjologia Społeczności Lokalnych), a także studia podyplomowe na kierunku Doradztwo Zawodowe na Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując m.in. w Fundacji Rozwoju Lokalnego w Knurowie, prowadząc zajęcia psychoedukacyjne i wsparcia psychospołecznego w formie indywidualnej i grupowej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych będących w kryzysie z powodu bezdomności, bezrobocia, uzależnienia, wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym. Posiadam doświadczenie w pracy z klientami m. in.: Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach, Centrum Integracji Społecznej w Knurowie.
Aktualnie pracuję w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologiczno – Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży jako psychoterapeuta i terapeuta środowiskowy. Prowadzę psychoterapie indywidualne, grupowe oraz rodzinne a także sesje wsparcia psychospołecznego dla dzieci, młodzieży, młodych dorosłych i ich rodziców/opiekunów prawnych.

Socjologiczne wykształcenie pomaga mi w rozumieniu problemów i konfliktów pacjenta w kontekście społecznym – rodzinnym, kulturowym, religijnym, zawodowym. W pracy z Pacjentem bliskie jest mi rozumienie systemowe, jednak w zależności od potrzeb Pacjentów stosuję różne techniki poznane podczas specjalistycznego szkolenia w trakcie Akredytowanego Kursu Psychoterapii w Podejściu Integracyjnym: Systemowo – Ericksonowskim, a także licznych szkoleń, wykładów związanych z psychoterapią. Stale poszerzam swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach związanych z psychoterapią. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów.

Psychoterapia jest dla mnie metodą, która pomaga ludziom poradzić sobie z cierpieniem, z problemami na tle emocjonalnym, z trudnościami w relacjach z innymi ludźmi. Psychoterapia może być pomocna w pogłębieniu samoświadomości, w lepszym poznaniu wewnętrznego świata własnych emocji, pragnień, powinności czy konfliktów. W bezpiecznej atmosferze opartej na zaufaniu (tajemnica zawodowa) terapeuta wnika w świat przeżyć drugiego człowieka, dając mu akceptację i zrozumienie.

Informacja o Cookies

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zaakceptuj, by korzystać z serwisu.